پیام


قـومی متفكرند در مـذهب و دیـن *** قومی به گمان فتاده در راه یقین
می ترسم از آن كه بانگ آید روزی *** كای بیخبران راه نه آنست و نه این

دوستان عزیز مهم نیست که احمدی نژاد یا خامنه ای یا فلانی چه گفته و چه کرده.
این حکومت از بیدار شدن من و تو میترسد
مهم این است که من و تو به هم چه می گوییم

۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۱, جمعه

مزدک بامدادان: زبان مادری و کیستی ملی ، آذربایجان و کیستی ایرانی ، هویت طلبی ، جمهوری اسلامی و هویت ملی ما

زبان مادری و کیستی ملی
1- فروپاشی از درون، جایگزینی برای جنگ رودَررو ...
2- آن "سد" و آن " سی سد" ...
3- زبان مادری، زبان رسمی، زبان سراسری ...
4- ملت سازی، ملت چیست؟ ...
5- ملت سازان، پیشینه سازی و بازی با آمار ...
6- قبیله گرا کیست؟...
7- آن قبیله دیگر ...
8- گفتمان پارسی ستیزی ...
9- گفتمان شاهنمامه ستیزی ...
10- گفتمان ستیز با ایران باستان ...  
11- سخنی چند در میانه راه ...
12- و چند سخن دیگر ...
13- قره باغ، فلسطین قبیله گرایان ...
14- بیست و یکم آذر، عاشورای قیبیله گرایان...
15- آذربایجان و کیستی ایرانی بخش نخست ...
16- آذربایجان و کیستی ایرانی بخش دوم ...
17- زبان پارسی و کیستی ایرانی بخش نخست ...
18- زبان پارسی و کیستی ایرانی بخش دوم ...
19- زبان پارسی و کیستی ایرانی بخش سوم ...
20- زبان پارسی و کیستی ایرانی بخش چهارم ...
21- شاهنامه و کیستی ایرانی بخش نخست ...
22- شاهنامه و کیستی ایرانی بخش دوم ...
23- شاهنامه و کیستی ایرانی بخش سوم ...
24- "پیوستگی" و کیستی ایرانی بخش نخست ...
25- "پیوستگی" و کیستی ایرانی بخش دوم ...
26- "پیوستگی" و کیستی ایرانی بخش سوم ...
27- هویت طلبی و کیستی ایرانی بخش نخست
28- هویت طلبی و کیستی ایرانی بخش دوم
29- هویت طلبی و کیستی ایرانی �بخش سوم
30- هویت طلبی و کیستی ایرانی  بخش چهارم ...
31- باز سازی کیستی ایرانی بخش نخست ...
32- بازسازی کیستی ایرانی بخش دوم ...
33- بازسازی کیستی ایرانی بخش سوم ...
34- بازسازی کیستی ایرانی بخش چهارم ...
35- بازسازی کیستی ایرانی بخش پنجم ...
36- ایران: سرگذشت یک کیستی پیروزمند ...

جمهوری اسلامی و هويت ملی ما (۱) ...
جمهوری اسلامی و هويت ملی ما (۲) ...
جمهوری اسلامی و هويت ملی ما (٣) ...
جمهوری اسلامی و هويت ملی ما (٤) ...
جمهوری اسلامی و هويت ملی ما (٥) ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر